Vägrar att lämna bussen

Ville inte bosätta sig på två föreslagna asylboenden - vill till större stad