"En stor byggnadsställning har lossnat"

Aftonbladet följer utvecklingen av stormen i södra Sverige