Sannolikt bomb på det ryska planet

Egyptiska utredare 90 procent säkra