Pappan: ”Betyder mycket om det klaras upp”

Emils pappa berättar för Brottscentralen att han tror att de nu har gripit rätt man