Zlatans svar efter Melwins passning

”Ibra”: Det är för barnen jag spelar