Så beskriver stjärnorna Zlatan med ETT ORD

Spridda svar när de får uppgiften