Späckhuggare ska inte längre tvingas göra konster

Seaworld i San Diego kommer att ersätta sin kritiserade späckhuggarshow.