Maud Ljungberg om björnattacken

"Då blev jag så fly förbannad"