Daniel är upprörd. Superupprörd.

NHL-resan med Jimmy Wixtröm och Daniel Breitholtz