Nyanlända flyktingar välkomnar att gränskontroll

Sverige inför tillfälliga gränskontroller - Susanna Nygren på plats på Malmö Centralstation.