Centerpartist portas från riksdagsgruppen möten

Centerpartisten Staffan Danielsson har nu förbjudits att delta i riksdagsgruppens möten när migrationsfrågor diskuteras. Han utestängs för att han brutit mot riksdagsgruppens regler.