Thomas Wallberg

Thomas Wallberg, kommenderingschef vid gränspolissektionen vid polisens Nationella operativa avdelning.