”Vi är arga – låt oss fortsätta”

Sayed, 16, är en av de flyktingar som är fast i Rostock. Hans budskap är att de kommer att fortsätta mot Sverige.