Här tvingas björnarna göra cirkuskonster

Djurskyddsföreningen "Jag får ont i magen"