Poliserna i skolattacken: ”Vi sköt samtidigt”

Anton Lundin Pettersson gjorde inte minsta ansats till att hejda sig när poliserna tagit sig in i skolan.