Märkliga fenomenet: Marken "andas"

Varför rör sig marken? - Hör Hanna Sundqvist, doktor i naturgeografi svara.