Känner danskarna och svenskarna igen varandra?

Kujovic och Poulsens kunskaper sätts på prov