”Det är svekets flaska, vem vill ha den?”

Kritiserar Skyttedals (KDU) auktion av ”DÖdens flaska”