Seniorer: Tv-branschen vill inte ha oss!

Ny debattartikel av pensionerade TV-personligheter
släpper egen pilot om demens - Hör TV-legendaren Bo Holmström