Krismöte för att minska flyktingströmmen

Partiledare möts i Danmark för att diskutera gemensamma åtgärder