Därför sjunker priset på bostäder i Malmö

Se lokala TV-nyheterna från Malmö