Svenska Josephine på plats under skjutningarna i Paris

Vittnar: "Alla sprang i panik"