Hälsokontroll på zoo

Småaporna svårast att väga och mäta