Tränaren blir rasande efter domslutet

Förstör planen efter domarens beslut