Antalet offer för terror rekordhögt

Antalet människor som dör i terrordåd har ökat kraftigt.