DNA-bevisningen mot 35-åringen i Lisa Holm-fallet

Weine Drotz Forensisk, generalist och verksamhetsexpert om DNA-bevisningen mot 35-åringen i Lisa Holm-fallet.