Wolfgang: "En markering att fler länder är drabbade"

Frankrike ber EU om militär hjälp – Wolfgang Hansson kommenterar