Brännskadad fick nytt ansikte

Den amerikanske brandmannen Patrick Hardison brännskadades svårt 2001. Nu har han fått ett nytt ansikte efter att ha genomgått den mest omfattande ansiktstransplantationen som hittills genomförts.