Här hedras offren efter dåden i Paris

Samling vid franska ambassaden i Stockholm