Så vill regeringen skärpa flyktingkraven

Regeringen tittar just nu på åtgärder för att minska flyktingströmmen till Sverige.