Varnar för ishalka

Trafikverket och SMHI varnar för svårt väder på flera platser i landet.