Rymdobjekten skakar by i Spanien

Tredje rymdobjektet har hittats i byn - bara inom några veckors mellanrum