Här störtar det ryska planet

Filmerna fångar när det ryska planet som sköts ner av Turkiet störtar.