"Det avgörande nu är hur Putin kommer att agera i praktiken"

Wolfgang Hansson om Vladimir Putins uttalanden