Regeringen presenterade åtgärder på migrationsområdet

Regeringen vill minska antalet asylsökande som kommer till Sverige – dramatiskt.