Varning för mysiga bilder: Här blomstrar den oväntade vänskapen

Se de hjärtvärmande bilderna!