Publicerad:

Föräldrarna ofta förövare när barn mördas

Ju yngre barnet är dessto vanligare är det att mamman är gärningspersonen.

Publicerad: