Publicerad:

Britney Spears-fansens ilska: "Släpp henne fri"

Britney Spears-fansen protesterar mot att hon hålls under förmyndarskap.

Publicerad: