Publicerad:
Uppdaterad:

Nyhetskriget – så splittrade medierna USA

Striden om vem som bäst skriver den amerikanska historien i realtid har ställts på sin spets under Trumps första mandatperiod. I ett medielandskap där sanningshalten i nyhetsflödet dagligen ifrågasätts av presidenten har fajten mellan de amerikanska TV-kanalerna intensifierats. Vad händer när det finns flera olika versioner av en händelse i nyhetsflödet och läsaren får en helt skild bild av vad som händer beroende på om man väljer att konsumera FOX, CNN eller MSNBC?

Publicerad: