Publicerad:
Uppdaterad:

Örebro: dvärgmalen ett allvarligt hot

I Örebro har dvärgmalen börjat fortplanta sig i en damm. Daniel Bergdahl som är vattenvårdshandläggare är med på telefon och pratar om farorna om denna fisk skulle hamna i vilda vatten.

Publicerad: