Publicerad:
Uppdaterad:

Perfekt handslag - så gör du

Hur hårt? Hur länge? Ska jag luta mig framåt? Bakåt? Inte luta mig alls? Henrik Fexeus lär oss hur vi bäst skakar hand.

Publicerad: