Varför blir det dimma över ängarna en klar sommarkväll?

NYHETER

Älvdansen – som meteorologerna kallar strålningsdimma – bildas under molnfria kvällar och nätter med svaga vindar. Luften närmast marken kyls av på grund av värmeutstrålningen. När temperaturen blir så låg att luften mättas på vattenånga bildas tunna slöjor, som kan växa i tjocklek. Denna typ av dimma är vanligast på sensommaren på fuktig mark.

När solen värmer upp dagen därpå löses dimman upp.. Älvorna försvinner.