Vad är ozon?

NYHETER

  Ozon är en form av syre med tre atomer. Nere vid markytan är gasen giftig, men ozonskiktet 10-50 kilometer upp i atmosfären skyddar oss mot solens UV-strålning.

  Ozon skapas naturligt men bryts ner i atmosfären av klor och brom som människan släpper ut på jorden, bland annat som freon.