Hur lång är gryningen?

NYHETER

Den kan vara allt från en kvart till flera timmar lång, beroende på årstid och breddgrad.

Gryningen är mycket längre under sommaren än under vintern eftersom solen inte går lika långt ner under horisonten.

Dessutom infaller den vid olika tidpunkter under året. Den föregår alltid solens uppgång och räknas från att solen flyttar sig från 6 grader under horisonten, upp till horisonten.

Gryningen är alltid kortast vid ekvatorn, eftersom solen går rakt upp. Ju längre norrut eller söderut man kommer, desto längre blir är gryningen.