Varför är aprilvädret så instabilt?

NYHETER

Aprilväder är känt för att vara omväxlande, ömsom sol, ömsom regn eller snö.

Orsakerna är egentligen två:

1) Det börjar så smått bli varmare. Solen värmer luften där den kommer åt. Varm luft stiger och ger uppvindar och för med sig instabilitet. Uppvindarna gör att vattenånga i luften kondenserar till lokala bymoln, som ger regn och snö.

2) Längs kusterna har isen smält och vattnet är plötsligt varmare än den kalla luften som kommer in från Ishavet norrifrån. Det leder till ytterligare luftomblandning och instabilitet.

Därför är det omväxlande aprilvädret tydligast vid kusterna.