Hur funkar ebb och flod?

NYHETER

Tidvattnet beror på dragningskraften mellan jorden, månen och solen och deras inbördes rörelser.  

Dragningskraften från månen är större ju närmare månen man befinner sig. Det betyder att månens dragningskraft blir större på den sidan av jorden som vetter mot månen. Och mindre på den sida som vetter från månen.

Denna skillnad ger den tidvattenbildande kraften.

När vattnet dras mot månen blir det flod. Solens dragningskraft är visserligen starkare än månens, men har mindre betydelse för tidvattnet eftersom solen ligger så långt bort.

Jorden roterar runt sin egen axel på ett dygn och ger återkommande ebb och flod.