Varför blir är det ibland högt och ibland lågt vattenstånd i havet?

Var är vattnet när det är lågt?

NYHETER

Tidvatteneffekten med ebb och flod är liten i Sverige.

Orsaken till att havsvattenståndet ändras är i stället skillnader i lufttryck.

Ett högt lufttryck pressar ner vattnet, medan ett lågt lufttryck får vattnet att ”svälla”. Det betyder att vattenytan snedställs, lutar från ett område med lågt lufttryck till ett med högre luftryck – och vattnet bokstavligen rinner neråt, mot området med lägre vattenstånd.

Om det är högtryck över Stockholms skärgård och lågtryck över Nordsjön, rinner vattnet alltså in i Östersjön och havsnivån i Östersjön/skärgården höjs. Vid extrema fall kan skillnaden vara upp till en meter.

ARTIKELN HANDLAR OM