Vad är dimma?

NYHETER

Dimma är vanliga moln som bildas direkt på marken. De uppstår när vattenånga i luften kondenserar till droppar, vilket sker när luften kyls av. Dimma beror alltså på hög luftfuktighet i kombination med snabbt temperaturfall.