Hur mäter man luftfuktighet?

NYHETER

Det kan man göra på två sätt. Antingen genom att mäta relativ luftfuktighet i procent (ångtrycket i förhållande till mättnadsångtrycket), eller genom att mäta absolut luftfuktighet i gram vatten per liter luft.

I maximalt mättad luft, t ex vid dimma, är den relativa luftfuktigheten 100 %. En vanlig sommardag ligger den på 40-60 %.

På sommaren när det är varmt kan luften innehålla mer vatten och ändå vara luft... När det är över 12 gram vatten per kilo luft känns det mycket tryckande och kvavt, som vid åskväder.

Eva Barkeman

ARTIKELN HANDLAR OM