Hur stor är avdunstningen från hav och sjöar?

NYHETER

Avdunstning beror förstås på värmen. Men också på vinden. Om det är helt vindstilla stannar all vattenånga i luften rakt ovanför och luften blir snabbt mättad. (Om det är dimma sker ingen avdunstning alls.) Blåst underlättar alltså avdunstningen.

Även terrängen spelar in. Om marken är lite ”skrovlig” med skog och hus uppstår virvlar i luften och vattenångan transporteras lättare bort.

I Sverige avdunstar i snitt 350 millimeter vatten per år (från 100 mm/år i fjälltrakterna till 600 mm/år i söder)